Hjem | Strategic Consulting Group Hoveddel Side topp
 
Noen av våre referanser:
 

Forretningsstrategi og lønnsomhet: «Vi fikk hjelp av Strategic Consulting Group (SCG) til å øke vår kundeinnsikt, samt å tydeliggjøre vår strategi og retning. Jeg må si at de leverte på en imponerende måte: presist, profesjonelt og med tydelige strategiske anbefalinger. De presenterte også en helt konkret implementeringsplan som bidrar til å levendegjøre strategien. Vi anbefaler gjerne SCG videre.»

- Johan Baade-Mathiesen, daglig leder i Eiendomsmegler 1 Prosjekt
 


Forretningsstrategi og lønnsomhet: «Energi Salg Norge har gjennom de siste par årene vært gjennom en vekstfase, som har resultert i en økt omsetning på over 200%. For å kunne fortsette den gode trenden, var vi avhengig av å kartlegge våre sterke og svake sider, samt samle oss om veien videre. Vi valgte å samarbeide med Strategic Consulting Group, og har ikke angret et sekund på den avgjørelsen. Gjennom prosessen har vi fått et innblikk i hva de ansatte tenker, hvordan kundene oppfatter oss og hvordan våre konkurrenter fremstår. For å nå sine mål må man først vite hvor man står, videre kan man gjøre mer av det man er best på og mindre av det man ikke kan. Her har Morten Kjølhamar og Arne Harket gitt oss alle verktøyene for at vi skal løfte oss til nye høyder. Strategi 2.0 ligger på bordet, så nå er det opp til oss at den blir en del av vår fremtid. Når vi stagnerer eller har behov for bistand i implementeringen, så er SCG kun en samtale unna.» 

- Eirik Erstad, salgsdirektør i Energi Salg Norge

Forretningsstrategi og lønnsomhet: «Vi fikk bistand av Strategic Consulting Group (SCG) for å videreutvikle og styrke vår forretningsstrategi. SCG gjennomførte denne prosessen på en imponerende måte. Noe av det vi har opplevd som svært verdifullt var at SCG gjennomførte målrettede intervjuer både internt med våre medarbeidere og eksternt med våre klienter. Dette gav oss en unik innsikt som grunnlag for strategiarbeidet. Leveransen inneholdt en tydelig anbefalt forretningsstrategi med fokus på verdier og lønnsomhet. Prosessen gav også helt konkrete innspill på områder Frøysaa & Bjørkgård må fokusere på for å implementere strategien, og gjennom det lykkes i å utvikle virksomheten til et ledende advokatfirma i regionen. SCG har dyp kompetanse på området, og de evner å være veldig konkrete i sine strategiske anbefalinger. De har utviklet en strategi som hele vårt selskap kan stille seg bak. SCG er både vennlige, kompetente og lette å samarbeide med. Vi anbefaler SCG på det varmeste.»

- Torstein Bjørkgård, daglig leder og partner i Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård


 

Forretningsstrategi og lønnsomhet: «Strategic Consulting Group (SCG) har nå skaffet oss kunnskap om våre kunders ideer og preferanser gjennom en serie dybdeintervjuer. Ikke bare har det gitt oss tilbakemelding på selve tekstene vi leverer, men også på hvordan vi fortoner oss sett fra «utsiden», hva som skiller oss ut fra våre konkurrenter og til og med hva de ville ha gjort annerledes hvis de hadde vært i våre sko – inkludert hvordan vi burde markedsføre oss. Veldig interessant innsikt, for å si det forsiktig! Alle medarbeiderne, ledelsen og styret benytter nå denne kunnskapen i vårt strategiske arbeid med å skape det perfekte B2B-byrået, og til å synliggjøre vår kompetanse i markedet. SCG er dermed blitt en av Samtexts viktigste samarbeidspartnere i 2018.

Takk til Arne Harket og Morten Kjølhamar – de har gått løs på denne oppgaven med stor innlevelse og interesse, noe vi har merket fordi de intervjuede kundene virkelig har likt den oppmerksomheten de har fått og det å bli tatt så alvorlig. Og det har vi i Samtext likt også.»

- Trond Samstad, adm. dir. i Samtext


Forretningsstrategi og lønnsomhet: «Barnehagematen.no har vært i stor vekst de siste årene og vi trengte profesjonell hjelp til å belyse dagens ståsted samt se på veien videre. Strategic Consulting Group (SCG) har geleidet oss gjennom en spennende strategiprosess hvor vi har fått ærlige tilbakemeldinger fra kunder, marked og på ledelse. Ut ifra disse data fikk vi tydeliggjort vår identitet, strategisk retning, samt hvem er vi og hvem vi ønsker å være. Spesielt har prosessen vært tydelig på hvilke fokus selskapet må ha fremover. Prosessen var også tydelig på hvilke områder som må prioriteres for å levendegjøre strategien og lykkes med å ta posisjonen i markedet. Å få belyst bedriften på denne måten, skaper intern motivasjon og pågangsmot til å fortsette i samlet retning. Prosessen har vært fin med tydelige tilbakemeldinger og anbefalinger. Vi vil også i fremtiden benytte oss av kunnskapen SCG besitter.»

- Grethe Fjørtoft, adm. dir og gründer i Barnehagematen 

"I SCG har vi et genuint ønske om å se våre kunder lykkes." 

 


Arne Harket, grunnlegger  

Strategic Consulting Group

Ring oss i dag

+47 970 83 871

SCG innsikt

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn