Ledelse | Strategic Consulting Group Hoveddel Side topp

Lederprogrammet som gjør deg til en dyktigere leder

Sterke prestasjoner i virksomheter henger sammen med godt lederskap. Virksomheter med dyktige ledere har inntil 35 prosent høyere performance enn konkurrentene på parametre som lønnsomhet, medarbeidertilfredshet, kundetilfredshet og endringsvillighet. Vårt suksessfulle lederprogram gir deltakerne nye verktøy som de kan bruke direkte inn i utvikling av eget lederskap, noe som bidrar til at virksomheten som helhet øker sin ytelse.

Nytt lederprogram gjennomføres den 7. juni. For påmelding og spørsmål kontakt [email protected] eller på mobil: +47 970 83 871 

 

Sagt om vårt lederprogram

 

«For meg var lederprogrammet veldig inspirerende og representerte det jeg mener er essensen av godt lederskap. Dessuten ble det gjennomført på en effektiv måte. Dette er faktisk et lederprogram alle ansatte bør ønske at deres ledere tar, fordi programmet gjør dem til bedre ledere. Programmet gav konkrete lederverktøy som kan brukes direkte inn i arbeidet med å utvikle effektive, kompetente og lønnsomme enheter og virksomheter.»

- Anette Linnebo Race, spesialrådgiver  HR i Formuesforvaltning

 

«Dette var veldig inspirerende og bra. Kan anbefales på det varmeste.»

- Michael Sivertsen, adm. dir. i Forvaltningshuset 

Programmet

Dette lederprogrammet kan gjennomføres på to måter:

 • Bedriftsinternt, programmet kan gjennomføres for ledere eller ledergrupper internt i din virksomhet.
 • Åpent lederprogram, delta sammen med andre ledere. Se mer informasjon om det åpne programmet under.

 

Info:

 • Antall: 8-12 deltakere
 • Varighet: Kan gjennomføres på en dag eller over 2 ettermiddager av 4 timer.
 • Inkludert: Servering, dokumentasjon og deltakerbevis.
 • Relevant for ledere på alle nivåer. 
 • Gir kunnskap du kan benytte direkte inn i ditt lederskap.

 

Foredragsholder 

Arne Harket 

Arne har lang ledererfaring fra ulike konsern- og ledergrupper i Norge, både for Danske Bank, If, Handelshøyskolen BI, og de siste seks årene i konsernledelsen til det det nordiske wealth-management selskapet Formuesforvaltning.
Harket har en master i ledelse, med fagområdene strategisk ledelse, endringsledelse og markedsorientert ledelse. 

 

Del 1:

 • Ledelse og strategi – Godt lederskap forstår sammenhengene mellom ledelse og strategi. I denne delen av programmet gir vi deltakeren unik innsikt i sammenhenger mellom ledelse og strategi.
 • Verdens beste ledere – hva kan deltakerne lære av de ypperste lederne i verden? Og hvilke universelle lederegenskaper må du besitte?
 • Hvordan har lederrollen utviklet seg – fra strukturelt lederskap til transformasjonsledelse. Hvordan kan du bruke kompetanse fra de ulike fasene direkte inn i din ledergjerning?

Del 2:

 • Den menneskelig faktor – alle ansatte er unike individer. Hvilke psykologiske modeller må en leder ha innsikt i for å utøve godt lederskap?
 • Godt lederskap bør utøves i fire perspektiver – En leder må forstå det strukturelle, menneskelige, symbolske og politiske perspektiv.
 • Anbefalinger og veien videre – oppsummering av programmet. 

Ønsker du mer innsikt og inspirasjon i ledelse og strategi klikk her.

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn