Ti strategiske feilslutninger Hoveddel Side topp

Ti strategiske feilslutninger

Strategi har blitt et av de mest misbrukte ordene i management. Her presenteres ti vanlige feilslutninger om forretningsstrategi.

 Her presenteres ti vanlige feilslutninger om forretningsstrategi.

Det jobbes mye med strategi (forretningsstrategier) i norske virksomheter. Selv om mange av de prosessene som går i norske virksomheter naturligvis er viktige for selskapene, er vårt inntrykk at mange av de strategiprosessene som går, ikke berører det viktigste spørsmålet i strategisk tenkning, nemlig:
Hvilken verdi skal virksomheten bringe til kundene og markedet? Når det gjelder spørsmålet om verdi, så er primært utfallsrommet gitt. Enten må virksomheten konkurrere på pris, kostnadslederskap, ellers så må virksomheten konkurrere på differensiering. Det betyr at den må legge mer verdi i produktet eller tjenesten enn det konkurrentene gjør. Det kan gjøres på to måter. Enten tilbyr virksomheten andre aktiviteter enn konkurrentene, ellers så setter den sammen aktivitetene på en annen måte enn konkurrentene.

Ti feilslutninger om strategi:

 1. Vår strategi er å øke vår digitalisering

  Vi lever i en verden som stadig blir mer og mer digital. Digitalisering er viktig for alle virksomheter. Naturligvis må virksomheten utvikle seg i tråd med økte brukerkrav, og benytte nye teknologiske løsninger etterhvert som de blir tilgjengelig. Men det å øke virksomhetens digitaliseringsgrad er ikke det viktigste i strategi. I de fleste tilfeller handler digitalisering om det man på strategifaget kaller operasjonell effektivitet. Naturligvis er operasjonell effektivitet alltid et viktig tema – men det viktigste spørsmålet i strategi er det ikke.

 2. Vår strategi er å øke vår internasjonaliseringsgrad

  Det å operere i markeder som stadig blir mer internasjonale gir mange muligheter for internasjonal vekst. Beslutningen om å øke virksomhetens internasjonaliseringsgrad er en viktig beslutning. Den involverer både styret og ledelsen. Økt internasjonalisering betyr at virksomhetens produkter og tjenester kan tilgjengeliggjøres for nye markeder. Det kan naturligvis være viktig for virksomheten. Men spørsmålet om internasjonalisering er ikke det viktigste spørsmålet i forretningsstrategi.

 3. Vår strategi er å øke vår produktivitet

  Produktivitet er en forutsetning for vekst og lønnsomhet. Det er en av de viktigste oppgavene for virksomhetens ledelse, å sørge for høy produktivitet. Selv om produktivitet er viktig, har det lite å gjøre med strategi. Økt produktivitet er det vi innenfor strategisk tenkning kaller operasjonell effektivitet.

 4. Vår strategi er å kjøpe opp, eller å fusjonere inn nye virksomheter

  Å kjøpe opp, eller fusjonere inn virksomheter er en stor beslutning. Oppkjøp eller fusjonering av nye virksomheter krever at det allokeres ressurser, slik at endringsprosessene kan foregå på en best mulig måte. Naturligvis kan oppkjøp eller fusjonering av nye virksomheter være et viktig skritt for en virksomhet. Det kan blant annet bidra til at virksomheten kan komme ut til enda større markeder. Men det svarer ikke på det viktigste spørsmålet i strategi.

 5. Vår strategi er å forsterke vår forskning og utvikling (F&U)

  Naturligvis kan økte bevillinger til F&U være viktig for en virksomhet. Gjennom forskning og utvikling kan en virksomhet blant annet drive bedre produktutvikling, noe som vil gi enda bedre kundeopplevelser. Men det viktigste i strategi kan vi ikke kalle det.

 6. Vår strategi er å bli mer kundeorientert

  Å utvikle en virksomhet i retning av å bli mer kundeorientert er aldri feil. Det er tross alt kunder virksomheter lever av. Men å kalle dette for strategi blir feil.

 7. Vår strategi er å nå våre økonomiske målsettinger

  Det å sette søkelyset på økonomiske målsettinger er en viktig del av en leders jobb. Selskaper lever av å levere resultater. Det å kommunisere økonomiske målsettinger, slik at det er klart for alle hva som forventes, er en viktig ledelsesoppgave. Men strategi, det kan man ikke kalle det.

 8. Vår strategi er å konsolidere virksomheten 

  Konsolidering av virksomheter er fra tid til annen nødvendig. Men det å si at vår strategi er å konsolidere virksomheten blir feil.

 9. Vår strategi er at vi skal være best i de markedene vi opererer

  Hva er best? Best er et relativt begrep. Strategi handler ikke om å være best, men det handler om hvilke behov virksomheten ønsker å betjene. Er Singapore Airlines det beste flyselskapet? Nei, det er et godt flyselskap. Men det er lavprisselskapet Northwest Airlines også, men de tilfredsstiller et annet sett med behov.

 10. Vår strategi er å være ledende

  Skal en virksomhet si at den er ledende, så må den i det minste definere hva den skal være ledende på. Definerer den hvilke kundeverdier den skal være ledende på, så kan det fungere. Men uten en nærmere presisering av hva den skal være ledende på, vil dette fungere dårlig – og ha lite å gjøre med strategi.

To avgjørende spørsmål

Det er to spørsmål som er helt avgjørende i strategisk utvikling. For det første må det svares på i hvilke segmenter eller målgrupper skal virksomheten operere? 
For det andre så må det svares på hvilken verdi  virksomheten skal bringe til disse kundene?  
Skal den konkurrere på kostnadslederskap?
eller skal den konkurrere på verdi og differensiering?
Og isåfall hvilke aktiviteter skal underbygge differensieringen?
Ved å besvare disse spørsmålene, så beveger virksomheten seg i riktig strategisk retning.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn