Markedsføringens viktige rolle i strategi Hoveddel Side topp

Markedsføringens viktige rolle i strategi

Markedsavdelingens viktigste rolle er ikke å velge kanaler, men å ta virksomhetens strategi ut til kunder og markedet.

Av Arne Harket

En diskusjon om en virksomhets markedsføring ender fort i en diskusjon om kanalvalg. Det er å starte i feil ende. Naturligvis er forbrukeradferd, forståelse av kanaler samt hvordan man kan identifisere og nå definerte målgrupper og nettverk viktig. Ja, helt avgjørende. Men start heller med å diskutere hva er virksomhetens strategi og hvilken verdi gir dere til kundene.

I Strategic Consulting Group mener vi at markedsavdelingens viktigste rolle er å ta strategien til markedet. Det bør være en sterkere interaksjon mellom virksomhetens strategiske miljø og dens markedsavdeling. Strategic Consulting Group har definert seks trinn som vi har kalt «fra strategi til kundeverdi». Markedsføringsavdelingen har en viktig rolle i denne transformasjonen.

  1. Selskapet må definere sin unikhet i industrien den opererer.
  2. Selskapet må deretter beskrive brandet og kjernen i kundeleveransen, basert på den definerte unikheten.
  3. Deretter må ledelsen sikre at unikheten og den strategiske posisjonen er forankret i hele virksomheten.
  4. Deretter må det utvikles et markedsføringskonsept basert på virksomhetens strategi og unikhet.
  5. Markedsføringskonseptet må kommuniseres i relevante kanaler, og være konsistent over tid.
  6. Mål, juster og sørg for innovasjon i konseptet.

Skal en virksomhet utvikle en sterk strategisk posisjon så forutsetter det en markedsavdeling som forstår hvilken rolle de har i formidlingen av strategien. Markedsavdelingen viktigste rolle er ikke primært valg av kanaler, men å løfte virksomhetens strategi og konkurransefortrinn ut i markedet – på en konsistent måte.

Les også vår artikkel om konkurransefortrinn som stod i Dagens Næringsliv. Artikkelen finner du her

Les også vår kronikk i Ukeavisen Ledelse:
Om manglende konkurransefortrinn i norske virksomheter. Artikkelen finner du her

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn