Kjører din virksomhet etter strategi 0.0? Hoveddel Side topp

Kjører din virksomhet etter strategi 0.0?

Klassifiser din virksomhet. Hvor faller dere inn?

I så fall bør det ringe en alarm. Vår erfaring er at veldig mange virksomheter kjører etter det vi i Strategic Consulting Group kaller strategi 0.0. Kjennetegnet på en virksomhet som kjører etter strategi 0.0 er at kundefront løpet etter kunden, men uten noe plan eller struktur. Det handler om å løpe fortere og fortere å selge mer og mer. Det utvikles det som kalles kaoskultur. Det kan være lønnsomt i en periode, men ganske hurtig vil denne type virksomheter innhentes av sine mangler. Medarbeidertilfredshet, kundetilfredsheten og lønnsomhet vil ganske snart falle.

Er du i en virksomhet som kjører etter det vi kaller strategi 2.0? I så fall skal du være fornøyd. Det er få virksomheter som faller inn under denne kategorien.  


Strategi 0.0
 – Selg, selg, selg!

I denne kategorien finner vi selskaper som er preget av kaoskultur. Ingen tydelig retning. Det er kun tre ting som gjelder selg – selg – selg! En analyse som SCG fikk  utført for en tid tilbake viser at over 50 prosent av norske virksomheter befinner seg i denne kategorien. Selv om en strategi 0.0-tilnærming vil kunne fungere i en periode, vil denne type virksomheter raskt hentes inn av sine mangler.

Strategi 1.0 – Strategien i skuffen

I denne kategorien finner vi selskaper som har begynt en strategisk reise, men de har enda et godt stykke å gå før vi kan si at de har en tydelig strategi. Analysen SCG fikk utført viser at i overkant av 30 prosent av norske virksomheter befinner seg i denne kategorien. Selskapet i denne kategorien har ofte definert en verdiplattform og en misjon og visjon. Men det er definisjoner som primært står på hjemmesider og i noen dokumenter, uten noen videre betydning. De har også en ganske klar formening om hvilke segmenter de skal henvende seg til, men de avviker fra det hvis muligheten byr seg.  Ofte stopper de strategiske løpene opp fordi det mangler innsikts- og beslutningskompetanse på området.

Strategi 2.0 – Lønnsomhet gjennom strategi, kultur og identitet

Dette er selskaper som forstår at lønnsomhet, kunde- og medarbeidertilfredshet over tid krever tydelige strategier. De har kompetanse på strategiområdet, eller kjøper denne inn. De har også evne til å innovere basert på den strategisk retning som er besluttet. Disse virksomhetene kjennetegnes videre av at de har definert sin målgruppe. De vet hvilke ressurser i virksomheten som bidrar til forretningsstrategien og lønnsomhet. De evner å bygge sterk kultur, drive god forretningsutvikling og utvikle et aktivitetssystem i virksomheten som til enhver tid underbygger den definerte forretningsstrategien.

Disse virksomhetene er kjennetegnet ved at de har en høyere profitt enn gjennomsnittet av konkurrentene. 

I underkant av 20 prosent av norske virksomheter befinner seg i denne kategorien.  

Fant du din virksomhets klassifisering?
Kanskje er dere på strategi 0.0 eller strategi 1.0? Skal man lykkes med strategi må man vite hvor man står for å vite hva man trenger å ta tak i. Start arbeidet nå med å bevege din virksomhet over i strategi 2.0.

Ønsker du at vi skal hjelpe dere? Vi hjelper dere gjerne. Ring 970 83 871 eller send inn kontaktskjema.

Her er fem spørsmål du må kunne svare på i utviklingen av en sterk strategi.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn