Fire ting dere som leder et advokatfirma bør tenke på Hoveddel Side topp

Fire ting dere som leder et advokatfirma bør tenke på

Du tenker kanskje at disrupsjon treffer et firma nær deg? Tenk om igjen. Det treffer ditt firma. Det totale markedet for advokattjenester i Norge er på ca. 20 milliarder kroner. Når det gjelder omstilling bør norske advokatfirmaer lære av bilindustrien.

Av Arne Harket

Få bransjer er så prestisjefulle å jobbe i som advokatbransjen. Bransjen kjennetegnes av lange tradisjoner, stabilitet og personlige relasjoner. Mange advokatbyråer har partnermodeller, hvor en partner i mange tilfeller blir en bedrift i bedriften. Disse egenskapene har manifestert seg i en kultur som gjennom mange ti-år har fått lov til å utvikle seg i stabile omgivelser. Det som til nå har vært et konkurransefortrinn for deler av bransjen, kan vise seg å bli morgendagens største utfordring. Når omgivelsen utfordrer bransjen krever det nye måter å jobbe på. Vinnerne vil da være de selskapene som klarer å utvikle en kultur for endring. Taperne vil være de firmaene som står igjen i bransjens tradisjonelle kultur.

Hvorfor er temaet så viktig? Det går jo godt hos oss og vi tjener penger som aldri før.

Disrupsjon av en bransje kan skje raskt, men skjer sjeldent akutt. Det er en prosess som utvikler seg over tid, men som plutselig tipper over i en ny retning og etterspørselen etter gårsdagens produkter eller arbeidsmetoder reduseres i dramatisk takt. La oss ta bilindustrien i Norge som et eksempel. Da de elektriske bilene inntok markedet for noen år siden ble de ønsket velkommen fra de fleste hold. I løpet av de siste årene har teknologien og produksjonsplattformene i bilindustrien endret seg i lys av ny teknologi. Selskapet som ikke greier å tilpasse seg den nye teknologien taper umiddelbart terreng. I 2018 var 18 av de 20 mest solgte bilene i Norge hybrider eller elektriske. Mazda som enda ikke har tilpasset produksjonen til nye krav opplevde den største tilbakegangen av produsentene i 2018 på 32.5%. Hvis ikke de hurtig omstiller seg vil neste års tall se enda verre ut. Elon Musk har også nylig sagt at han ønsker å legge ned alle forhandlerne og kun selge biler over internettet. Det utfordrer bransjen ytterligere. Paradigmet for bilindustrien er i sterk endring. Store endringer skjer i de fleste bransjer. De vil også treffe den norske advokatbransjen.

Hvordan kan advokatbransjen tilpasse seg nye krav?

God strategi handler om å rette blikket på utsiden av virksomheten. Det handler om å analysere og forstå utviklingstrekk i omgivelsene. Basert på det må virksomheten tilpasse sine interne ressurser slik at de møter og utnytter disse utviklingstrekkene.

Hvis jeg ledet et advokatfirma ville jeg gjort følgende: 

  1. Besluttet en ansvarlig som til enhver tid skal ha fingeren på markedspulsen og avdekke hva som skjer i industrien. Spørsmål vedkommende må kunne svare på: Hvilke utviklingstrekk ser vi i vår bransje? Hvordan utfordrer ny teknologi vår bransje? Er det bransjer som utsettes for disrupsjon som vi kan lære av? Hva kjennetegner de nasjonale og internasjonale byråene som ligger lengst frem? Hvordan påvirker endingene eksisterende betalingsmodeller og inntektsstrømmer? osv. En status over hvilke utviklingstrekk man ser og hvordan det påvirker eksisterende forretningsmodell bør rapporteres inn til partnere og ledelsen minimum to ganger i året.

 

  1. Start arbeidet med å utvikle en endringskultur i organisasjonen. Dette vil være en utfordring for mange advokatbyråer, siden mange advokatbyråer har hatt en struktur, historikk og kompetanse som har stått sterkt i mange ti-år uten behov for særlig endringstakt. Hvis man sammenlikner med bransjer som bilindustrien eller telecom, så har endringstakten i advokatbransjen vært lav. Advokatbransjen har liten erfaring med å utvikle en endringskultur.

 

  1. Forbered organisasjonen på at morgendagen krever ny kompetanse og nye måter å jobbe på. Få ansatte med på endringene.

 

  1. Tegn et fremtidsbildet som viser hvilken posisjon dere må jobber etter og hvorfor dere må nå den. Tilpass gradvis de interne ressursene i firmaet slik at de møter morgendagens muligheter. 

 

Det å utvikle en endringskultur er et langsiktig arbeid. Analyser vi har gjort av førende nasjonale og internasjonale aktører viser at mange byråer ligger langt fremme i å implementere gode kulturer for endring. Men veldig mange firmaer har enda ikke tatt disse endringene inn over seg. 

Hva er vår oppfordring til ledelsen i et advokatfirma?

Start arbeidet med å utvikle en endringsvillig kultur i ditt firma nå, så kan du posisjonere virksomheten for de mulighetene morgendagen gir. Alternativet er dessverre at endringene kommer overraskende på.  

  

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn