Fem avgjørende spørsmål i strategi Hoveddel Side topp

Fem avgjørende spørsmål i strategi

Svar på disse fem spørsmålene er en god start på veien til en tydelig strategi.

FEM AVGJØRENDE SPØRSMÅL I STRATEGI

Sosiale medier og økt grad av digitalisering gir virksomheter mange muligheter. Samtidig så medfører denne utviklingen at forbrukere utsettes for stadig flere inntrykk. Aldri før har det derfor vært viktigere for virksomheter å definere en tydelig strategi og løfte frem virksomhetens identitet og konkurransefortrinn. For aldri har det vært vanskeligere for virksomheter å trenge igjennom markedsstøyen.

Virksomhetens ressurser avgjør

En virksomhet kan ses på som en bunt med ressurser. Teorien ble første gang presentert i Edith Penroses klassiker fra 1959, The Theory of the Growth of the Firm. Boken utgjør en av grunnstenene i det som senere har blitt kalt ressursbasert tilnærming til strategi. Det at en virksomhet kan ses på som en bunt med ressurser betyr at ressursene i Danske Bank, er forskjellige fra ressursene i DNB, som igjen er forskjellige fra ressursene hos den digitale aktøren Sbanken. Ressursenes heterogenitet og immobilitet, det at de ikke bare kan flyttes fra en virksomhet til en annen, medfører at virksomheter kan ha ressurser som er verdifulle, sjeldne, vanskelig å imitere samt godt organisert i virksomheten. På disse ressursene bør virksomhetens strategi og konkurransefortrinn bygges. Forenklet kan man si at en virksomhet ikke kan bygge en tydelig forretningsstrategi på ressurser den ikke har. Eller sagt på annen måte, så må virksomheten kikke inn i egne ressurser, samt forstå industriene den opererer i, når konkurransefortrinn og forretningsstrategi skal defineres. 

Fem avgjørende spørsmål i strategi

For å utvikle konkurransefortrinn og tydelige forretningsstrategier er det viktig med godt rammeverk. Følgende spørsmål bør inngå i en strategiprosess: 

  1. I hvilke markeder og segmenter skal virksomheten operere?
  2. Hvilke ressurser og kapabiliteter har virksomheten som kan bidra til tydelig identitet og konkurransefortrinn?
  3. Hvordan ser industrien ut? Og på hvilken måte kan virksomhetens ressurser og kapabiliteter bidra til at den tar en tydelig strategisk posisjon her?
  4. Hvordan skal virksomheten sikre at det er sammenheng mellom aktiviteter som utføres og virksomhetens strategi?
  5. Hvordan kan virksomheten utvikle interne kompetanser som sikrer nødvendig innovasjon, slik at den står i den strategisk posisjon over tid?

Disse fem spørsmålene er grunnleggende i strategisk utvikling. Utvikles det en prosess i virksomheten som tar utgangspunkt i disse, så er virksomheten allerede på vei i retnings av et godt strategisk løp med god lønnsomhet.

Ønsker du at vi skal hjelpe dere? Vi hjelper dere gjerne. Ring 970 83 871 eller send inn kontaktskjema.

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn