Effektivitet skaper ikke unike virksomheter Hoveddel Side topp

Effektivitet skaper ikke unike virksomheter

Det er stort fokus om dagen på forbedringsprosesser som Lean og Lean Six Sigma. Dette er naturligvis prosesser som de fleste bedrifter burde gjennomføre. Men unike virksomheter skaper det sjeldent.

Faktisk er det slik at prosesser med fokus på stadige forbedringer er en forutsetning for utvikling av en unik virksomhet. Derfor bør utvikling av Lean Six Sigma og utviklingen av unike virksomheter gå hand i hand.

Vi vet at veldig mange virksomheter aldri har besluttet på hvilken måte de skal bli unik. I dagens markeder med hurtige endringer og stadig tilfang av nye konkurrenter er det viktigere enn noen gang at virksomheter definerer på hvilken måte de skal bli unik. Våre nasjonale analyser viser at bare 20 prosent av norske virksomheter har definert et konkurransefortrinn som er forankret blant de ansatte.

En unik virksomhet har mange fortrinn:

  1. Virksomheten er posisjonert for høyere lønnsomhet enn gjennomsnittet av konkurrentene.
  2. Målgruppen er tydelig definert siden det er besluttet hvem de skal være til for.
  3. Kundeinvolveringen er høyere ettersom kunder vet hva virksomheten står for og kan gjøre aktive valg.
  4. Medarbeidertilfredsheten er høyere ettersom de ansatte vet hva som forventes og hvilken unikhet virksomheten leverer til markedet.
  5. Tydelig unikhet gjør det lettere å bryte igjennom i markedsstøyen.
  6. Virksomheten utvikler sine interne ressurser og aktiviteter på en konstruktiv måte som underbygger strategien.
     

Et godt eksempel på en virksomhet vi har hjulpet med å definere sin unikhet er investeringsselskapet Griff Kapital. Posisjonen de har definert er Aktive investeringråd for profesjonelle kunder. I posisjonsbeskrivelsen forteller de 1) Hvem de er til for, nemlig profesjonelle kunder og 2) På hvilken måte de betjener dem, nemlig med aktive investeringsråd. I tillegg er det definert et aktivitetssystem som sier hvilke kundeaktiviteter som er viktigst for å erobre posisjonen. Virksomhetens posisjon og aktivitetssystem kan fremstilles slik:

For å bygge en unik virksomhet må Griff Kapital være effektiv i driften sin, noe de er. Det er kombinasjonen av effektiv drift og definisjon av virksomhetens unike markedsposisjon som bygger virksomhetens unikhet og legger grunnlaget for en mer lønnsom virksomhet.

Lean, Lean Six Sigma og virksomhetens unike posisjon er ikke to sider av samme sak. De er gjensidig avhengig av hverandre for å bygge unike virksomheter.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn