Hoveddel Side topp

Våre tjenester

SCG hjelper sine kunder med å øke sin performance. Det gjør vi gjennom strategiutvikling og lederutvikling. Vår nasjonale analyse viser at over 75 prosent av norske virksomheter kan hente  store synergier, og øke sin lønnsomhet ved å tydeliggjøre sin strategi. 

Strategiutvikling kan gjøres med enkle virkemidler.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med strategi- og lederutvikling eller...

Kontakt oss i dag

Strategi

Vår strategiprosess bygger på en intern og en ekstern analyse. Den tydeliggjør virksomhetens identitet, posisjon og strategisk retning. SCG gir konkrete strategiske anbefalinger og ett handlingsprogram for implementering.

Strategi

Ledelse

Sterke prestasjoner i virksomheter henger sammen med godt lederskap. Virksomheter med dyktige ledere har inntil 35 prosent høyere performance enn konkurrentene på parametre som lønnsomhet, medarbeidertilfredshet, kundetilfredshet og endringsvillighet. Vårt suksessfulle lederprogram gir deltakerne nye verktøy som de kan bruke direkte inn i utvikling av eget lederskap, noe som bidrar til at virksomheten som helhet øker sin ytelse.

Ledelse
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn