Tjenester | Strategic Consulting Group Hoveddel Side topp

Våre tjenester

SCG hjelper sine kunder med å utvikle og tydeliggjøre sin posisjon i markedet, samt øke sin synlighet og performance. Dette gjør SCG gjennom strategiutvikling, digitaliseringsløp og marketing som bygger på virksomhetens konkurransefortrinn. Vår nasjonale analyse viser at over 75 prosent av norske virksomheter kan hente store synergier og øke sin lønnsomhet ved å tydeliggjøre sin strategi. Når en tydelig strategi blir kombinert med kreativitet, design og teknologi skaper dette økt interaksjon og engasjement hos kunder og ansatte.

Kontakt oss i dag

Strategi

Vår strategiprosess bygger på en intern og en ekstern analyse. Den tydeliggjør virksomhetens identitet, posisjon og strategisk retning. SCG gir konkrete strategiske anbefalinger og ett handlingsprogram for implementering.

Strategi

Digitale tjenester

Gjennom sitt samarbeid med One Communication, tilbyr SCG blant annet førende digitale løsninger innen webutvikling, app-utvikling, kommunikasjonsplattformer, generell rådgivning og digital skreddersøm. Gjennom en kostnadseffektiv organisering setter vi sammen team med spisskompetanse som møter våre kunders behov. Prosjektene ledes av SCG.

Digitale tjenester

Markedsføring og design

Utvikling av kreative konsepter og markedsføring må bygge på en tydelig strategi. Det handler om å forstå hva kundene er opptatt av, identifisere og utvikle idéer, og målrette selskapets budskap mot ønsket målgruppe i de riktige kanalene.

Markedsføring og design

Ledelse

Sterke prestasjoner i virksomheter henger sammen med godt lederskap. Virksomheter med dyktige ledere har inntil 35 prosent høyere performance enn konkurrentene på parametre som lønnsomhet, medarbeidertilfredshet, kundetilfredshet og endringsvillighet. Vårt suksessfulle lederprogram gir deltakerne nye verktøy som de kan bruke direkte inn i utvikling av eget lederskap, noe som bidrar til at virksomheten som helhet øker sin ytelse.

Ledelse
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn