Strategi | Strategic Consulting Group Hoveddel Side topp

Strategi

Kjenn dine kunder

God strategiutvikling handler om å forstå kundene. I SCG har vi lang erfaring
i å gjennomføre dybdeintervjuer med våre kunders kunder. Gjennom et skreddersydd spørreskjema intervjuer vi kundene og spør dem blant annet om: Hvis du går to tre år frem i tid, hva skal til for at du fortsatt er kunde av denne virksomheten? Skjemaet inneholder ti til tolv spørsmål og følger naturligvis prinsippene for god metodetilnærming.

Kontakt oss i dag

Strategibarometeret

Ønsker du å finne ut av hvordan du kan optimalisere din strategi?

Gjennom en effektiv analyse gir vi dere innspill på hvilken del av virksomhetens strategi som fungerer godt og hvilke del av den som bør forsterkes. 

Analysen presenteres i en rapport som gir virksomheten konkrete innspill på hvordan den skal forsterke sine strategi. Følgende punkter belyses i denne prosessen: Aktivitetssytem, målgruppe, kjerneverdi & identitet, innovasjon, posisjon og kundeverdi.

 

Kontakt oss i dag

Forretningsstrategi

Vår strategiprosess bygger på en intern og en ekstern analyse. Den tydeliggjør virksomhetens identitet, posisjon og strategisk retning. SCG gir konkrete strategiske anbefalinger og ett handlingsprogram for implementering. Om ønskelig bistår vi også våre kunder med å implementere virksomhetens strategi. 
Prosessen medfører at virksomheten posisjoneres for en bedre lønnsomhet.Kontakt oss i dag

Internanalyse - Virksomhetenes identitet

Har din virksomhet en sterk performancekultur?

En tydelig strategi starter med en virksomheten som er klar på sine verdier og identitet. Tydelig identitet og godt lederskap er utgangspunktet for sterk performancekultur.
Vår internanalyse belyser hvilke drivere som ligger til grunn for virksomhetens performance, hvordan disse bør forsterkers og endres.

Analysen bygger på en unik metode, utviklet av SCG.

Kontakt oss i dag

Bransjeanalyse - Markedsutvikling

Er din virksomhet riktig posisjonert for framtidig vekst?

Tydelige strategier handler om å forstå bransjen og omgivelsene som virksomheten opererer i. Vår eksternanalyse avdekker blant annet virksomhetens markedspotensial, konkurrentenes posisjon, hvordan virksomheten kan utsettes for fremtidig disrupsjon og hvilken posisjon som vil være mest lønnsom for virksomheten å ta.

Kontakt oss i dag

SCG inngår samarbeid med digital spydspiss

SCG styrker sin rådgivning og har nylig inngått samarbeid med One Communication.

Gjennom det nye samarbeidet kan SCG tilby topp digitale løsninger innen marketing, webutvikling, app-utvikling, ulike kommunikasjonsplattformer, generell rådgivning og digital skreddersøm.

Les mer her.

Strategiforedrag - Har din virksomhet en tydelig strategi?

Foredraget presenterer hva som er det viktigste spørsmålet i strategi. Under foredraget gir vi eksempler virksomheter som har definert gode strategier og virksomheter som har definert dårlige strategier. Vi går også igjennom hva en god strategiprosess må inneholde og hvordan en leder må gå frem for å lykkes.
Foredraget belyser også en analysen vi har gjort blant 600 norske næringslivledere, hvor vi har spurt dem om virksomheten har definert konkurransefortrinn og hvordan dette er implementert. Hva tror du de svarte?

Kontakt oss i dag
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn