Hoveddel Side topp

Så enkelt blir du en bedre leder

Er du ditt lederansvar bevisst? Og utnytter du ditt eget lederpotensiale til det beste for dem du leder og virksomheten? Gode ledere har evnen til å reflektere og ta til seg ny kunnskap.

En analyse som ble gjennomført av Kotter International for en tid tilbake slo fast følgende: Virksomheter med ledere som baserer sitt lederskap på et tydelig verdigrunnlag, samt en tydelig misjon og strategi, har opp til 30 % høyere prestasjon på sentrale parametere som lønnsomhet/ROI, medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet, enn virksomheter som ikke baserer sitt lederskap på dette.

Men det er en forutsetning til som må være på plass for å utvikle suksessfulle, prestasjonsorienterte virksomheter: Ledere ha innsikt i sin egen lederrolle. Vår erfaring er at mange ledere tar for lett på egen lederutvikling. Riktig ledertrening og påfyll er avgjørende. 

Mange lederprogram har etter vår mening feil fokus, og gir ikke deltakerne nødvendig innsikt for å bli en bedre leder. Ofte ender et slikt program i en øvelse hvor man skal skrive ned hva enheten, selskapet, eller lederen, skal bli bedre på, avdekke gap og definere tiltak. En slik tilnærming gir i de fleste tilfelle kortsiktig eller ingen effekt. Skal man lykkes med å øke prestasjoner blant ansatte så må den grunnleggende lederkompetansen være på plass. Kun gjennom grunnleggende innsikt i lederskap kan ledere utvikle sterke prestasjonskulturer. De grunnleggende lederegenskapene er nemlig en forutsetning for alle former for lederretninger og program, herunder prestasjonsledelse, endringsledelse og innovasjonsledelse - for å nevne noen.

Grunnleggende prinsipper - et enkelt rammeverk for godt lederskap

Det finnes mange måter å utvikle sin grunnleggende lederkompetanse på. En tilnærming kan være å se på lederfagets utvikling og se hva som er essensen i de ulike fasene. En leder kan lære noe av alle fasene. En bok som både redegjør for lederfagets utvikling og som samtidig evner å sette det opp i et enkelt og praktisk rammeverk er Bolman og Deal’s Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse. Disse teoriene har en sentral plass i Strategic Consulting Groups eget lederprogram og boken kan anbefales på det varmeste. Den sier at en god leder må ha evnen til å forstå og utøve sitt lederskap i fire perspektiver. Disse perspektivene er:

  • Det strukturelle perspektivet
  • HR perspektivet
  • Det symbolske perspektivet
  • Det politiske perspektivet

Mange ledere leder etter ett eller to av disse perspektivene, men ofte uten å vite det. Få ledere har evne til å se sitt lederskap i lys av alle fire. Det er dette som skiller de dyktigste lederne fra de middelmådige.

Ønsker du å forstå de fire perspektivene og tilegne deg andre nyttige lederverktøy? Da burde du melde deg på vårt lederprogram.

Les mer om lederprogrammet her

 

 

 

 

 

 

 

 

04.18.2018 - 14:26 2
Christian Nytvedt
Takk for meget gode tips...
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn