Markedsføringens viktige rolle Hoveddel Side topp

Markedsføringens viktige rolle

Markedsavdelingens viktigste rolle er ikke å velge kanaler, men å ta virksomhetens strategi ut til kunder og markedet.

En diskusjon om en virksomhets markedsføring ender fort i en diskusjon om kanalvalg. Det er å starte i feil ende. Naturligvis er forbrukeradferd, forståelse av kanaler samt hvordan man kan identifisere og nå definerte målgrupper og nettverk viktig. Ja, helt avgjørende. Men diskusjonen må ikke starte der.

I Strategic Consulting Group mener vi at markedsavdelingens viktigste rolle er å ta strategien og den strategiske posisjonen ut i markedet. Det bør være en sterkere interaksjon mellom virksomhetens strategiske miljø og dens markedsavdeling. Strategic Consulting Group har definert seks trinn som vi har kalt «fra strategi til kundeverdi». Markedsføringsavdelingen har en viktig rolle i denne transformasjonen.

  1. Selskapet må definert unike ressurser og selskapets konkurransefortrinn i industrien den opererer.
  2. Selskapet må deretter beskrive brandet og kjernen i kundeleveransen, basert på det definerte konkurransefortrinnet.
  3. Deretter må ledelsen sikre at konkurransefortrinn og den strategiske posisjonen er forankret i hele virksomheten, samt utstyre alle lederne med gode lederverktøy som skaper en motivert og dynamisk organisasjon.
  4. Deretter må det utvikles et markedsføringskonsept basert på virksomhetens strategi og konkurransefortrinn.
  5. Markedsføringskonseptet må kommuniseres i relevante kanaler, og være konsistent over tid.
  6. Mål, juster og sørg for innovasjon i konseptet.

Skal en virksomhet utvikle en sterk strategisk posisjon så forutsetter det en markedsavdeling som kan og forstår prinsippene for utvikling av forretningsstrategier og konkurransefortrinn. I tillegg må den forstå at markedsavdelingen viktigste rolle ikke primært er valg av kanaler, men å løfte virksomhetens strategi og konkurransefortrinn ut i markedet – på en konsistent måte.

Les også vår artikkel om konkurransefortrinn som stod i Dagens Næringsliv. Artikkelen finner du her

Les også vår kronikk i Ukeavisen Ledelse:
Om manglende konkurransefortrinn i norske virksomheter. Artikkelen finner du her

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn