Hoveddel Side topp

Fem avgjørende spørsmål i strategi

Svar på disse fem spørsmålene er en god start på veien til en tydelig strategi.

Sosiale medier og økt grad av digitalisering gir virksomheter mange muligheter. Samtidig så medfører denne utviklingen at forbrukere utsettes for stadig flere medieinntrykk. Aldri før har det vært viktigere for virksomheter å definere sine konkurransefortrinn og strategiske posisjon. For aldri har det vært vanskeligere for virksomheter å trenge igjennom markedsstøyen.

Virksomhetens ressurser avgjør

En virksomhet kan ses på som en bunt med ressurser. Teorien ble første gang presentert i Edith Penroses klassiker fra 1959, The Theory of the Growth of the Firm. Boken utgjør en av grunnsteinene i det som senere har blitt kalt ressursbasert tilnærming til strategi. Det at en virksomhet kan ses på som en bunt med ressurser betyr at ressursene i Danske Bank, er forskjellige fra ressursene i DNB, som igjen er forskjellige fra ressursene i wealth-management selskapet Formuesforvaltning. Ressursenes heterogenitet og immobilitet medfører at virksomheter kan ha ressurser som er verdifulle, sjeldne, vanskelig å imitere samt godt organisert i virksomheten. På disse ressursene må virksomhetens konkurransefortrinn og strategiske posisjon bygges. Forenklet kan man si at en virksomhet ikke kan ta en strategisk posisjon på ressurser den ikke har. Eller sagt på annen måte, så må virksomheten kikke inn i egne ressurser, samt forstå industriene den opererer i, når konkurransefortrinn og strategisk posisjon skal defineres.

Fem avgjørende spørsmål i strategi

For å utvikle tydelige forretningsstrategier og strategiske posisjoner er det viktig med godt rammeverk. Følgende spørsmål bør inngå i enhver prosess.

  1. I hvilke markeder, segmenter, skal virksomheten operere?
  2. Hvilke ressurser og kapabiliteter har virksomheten som kan bidra til konkurransefortrinn, eller vedvarende konkurransefortrinn?
  3. Hvordan ser industrien ut? Og på hvilken måte kan virksomhetens ressurser bidra til at den tar en tydelig strategisk posisjon (value proposition)?
  4. Hvordan skal virksomheten sikre at det er sammenheng mellom aktivitetene, slik at alle virksomhetens handlinger til enhver tid underbygger den strategiske posisjonen?
  5. Hvordan kan virksomheten utvikle dynamiske kapabiliteter og innovere, slik at den sikrer at den står i posisjon over tid?

Disse fem spørsmålene er grunnleggende i strategisk utvikling. Utvikles det en prosess i virksomheten som tar utgangspunkt i disse fem spørsmålene, så er virksomheten allerede på vei i retning av et lønnsomt strategisk løp.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn